KD Godba Sevnica 1978 – 2006

Novice28. aprila, 20120 Commentsmatic

Najzgodnejši dokumentirani začetki godbe, ki jo je poosebljal salonski orkester, delujoč pod okriljem sevniškega gasilskega društva, segajo v daljno leto 1908. Prva gasilska godba na pihala je začela delovati v Sevnici leta 1928, pred drugo svetovno vojno pa sta v Sevnici delovali še godba na pihala tovarne Jugotanin in Salezijanska godba na pihala na Radni.

Sedanja Godba Sevnica, kot naslednica predhodnih sestavov, je bila ustanovljena z imenom »Delavska godba na pihala pri Gasilskem društvu Sevnica« 18. marca 1978. Njena ustanovitev se je zgodila iz želje in potrebe na pobudo Gasilskega društva Sevnica in pomeni nadaljevanje bogate instrumentalne tradicije, ki že od 1908 leta živi v Sevnici.

Leta 1998 se je Delavska godba na pihala pri Gasilskem društvu Sevnica preimenovala v Kulturno društvo Godba Sevnica. Godba je član Zveze kulturnih društev Sevnica ter Zveze slovenskih godb in je naslednik in nosilec tradicije ter izročila sevniških godbenih sestavov. Godba opravlja pomembno kulturno poslanstvo. Nastopa na vseh pomembnih prireditvah v občini Sevnica, nastopa na prireditvah in tekmovanjih po drugih slovenskih krajih, v zadnjih letih pa se udeležuje tudi tekmovanj izven meja naše države.

že drugo leto po ustanovitvi godbe, leta 1979, so v Sevnici organizirali prvo revijo gasilskih godb Slovenije, katerih se je do sedaj zvrstilo 22. Poleg teh srečanj godba vsako leto sodeluje na najrazličnejših prireditvah in tekmovanjih v Sloveniji, vse več pa se udeležuje odmevnih nastopov po Evropi.

Po nastanku samostojne države Republike Slovenije, se je tudi Godba začela pripravljati na prireditve, ki imajo tudi protokolarni značaj. Tako v Sevnici vsako leto Godba pripravi tradicionalni koncert ob Dnevu državnosti RS, ki je obenem tudi osrednja slovesnost v počastitev praznika in obenem ovod v prireditve, ki se odvijajo na sevniškem gradu v okviru Grajskega poletja.

V zadnjih letih je uspeh godbe, tako po naraščanju članstva kot po izboru programa, v stalnem vzponu. Repertoar, ki ga izvaja, je na vedno višji ravni, kar terja od dirigenta in godbenikov veliko vztrajnega in resnega dela, predvsem pa ljubezni do glasbe in njenega posredovanja številni publiki, ki koncerte sevniške godbe vedno množično obišče.

Brez dobrega sodelovanja Godbe Sevnica in Glasbene šole Sevnica, bi si težko predstavljali napredek in vedno znova nov dotok glasbenikov. Prepričani smo, da je sodelovanje predvsem v spodbudo mladim, ki po končani glasbeni šoli, lahko svoje znanje uporabijo v Godbi Sevnica, ki tako vedno znova pridobi nove mlade kvalitetne glasbenice, glasbenike.

V 28 letih uspešnega delovanja se je število članov godbe večkrat spremenilo in je nihalo od 30 do 48 aktivnih godbenikov. Trenutno Godba Sevnica šteje 44 članov, katerih povprečna starost je 21 let. Temu primeren je tudi repertoar, ki ga izvajamo. člani sedanje godbe so zelo mladi, večinoma učenci, dijaki in študentje s primernim glasbenim znanjem, ki se udejanja ravno z igranjem v godbi. Kar lepo število članov Godbe nadaljuje s šolanjem na srednji glasbeni šoli in Glasbeni akademiji.

Dosedanji dirigenti sevniške godbe:

1. Bogomir Hrovatič (1978 – 1985)
2. Janez Zupanc (1985 – 1987)
3. Martin Marko (1987 – 1988)
4. prof. Franc Zupanc (1988 – 1999)
5. Simon Urh (2000 -2003)
6. Jože Rus (2004 – 2006)
7. Matic Nejc Kreča (od 2006 dalje)